Hoe werkt het?

Kennis Bank Zuid is de plek waar relevante kennis, vragen en onderzoeken over de ontwikkeling van Rotterdam Zuid bij elkaar komen. Hiervoor beheren experts collecties op uiteenlopende thema’s, van huisvesting tot gezondheid en van drijvend bouwen tot duurzame energie. In de collecties worden documenten verzameld die een specifiek thema van duiding voorzien.

Het doel van de Kennisbank is om vraag en aanbod rondom onderzoeken die betrekking hebben op de ontwikkeling van Rotterdam Zuid bij elkaar te brengen, zodat de kennisdeling effectiever wordt. Hiermee wordt voorkomen dat waardevol onderzoek in een la verdwijnt terwijl relevante vraagstukken en kennisgaten niet worden opgepakt. Organisaties zoals de gemeente, kennisinstellingen en corporaties kunnen relevante documenten op de Kennisbank zetten en de toegankelijkheid daarvan te beheren. Op die manier kan in een besloten omgeving waardevolle informatie worden uitgewisseld. Voor bezoekers is het mogelijk om op trefwoord of kaart te zoeken naar relevante documenten. Wanneer de broneigenaren het toestaan kunnen documenten vrij worden gedownload, anders kan er via een email toestemming gevraagd worden.

Kennisbank Zuid is op dit moment nog in ontwikkeling. Toegang tot de site is voor alsnog alleen mogelijk op uitnodiging. De functionaliteit van de kennisbank groeit mee met het aantal organisaties dat ervan gebruik maakt.