Partners Kennisbank Zuid

Verkenning, ontwikkeling en beheer van de Kennisbank wordt door verschillende partijen gedragen.
Veldacademie heeft het intellectueel eigendom over de Kennisbank en waarborgt de continuïteit.

Ontstaansgeschiedenis:
Gemeente Rotterdam en corporatie Woonbron hebben in 2014 geïnvesteerd in de ontwikkeling van een geïllustreerd programma van eisen. Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool Rotterdam heeft de doorontwikkeling van deze opzet tot een werkende testversie gefinancierd. Door Projectbureau Stadshavens van het Havenbedrijf Rotterdam en het Centre of Expertise RDM van de Hogeschool Rotterdam is gelijktijdig opdracht verstrekt invulling te geven aan de eerste collectie Maashaven. Deze collectie is samengesteld door gebiedsexpert Vitibuck Architects. De technische ontwikkeling is in handen van Joost de Keijzer en vormgever Fred Sophie.

De functionaliteit van de Kennisbank groeit mee met het aantal organisaties dat gebruik maakt van de kennisbank. Neem contact met ons op als u meer wilt weten of geïnteresseerd bent in het gebruik van de Kennisbank.