Over Kennisbank Zuid

Kennisbank Zuid ontsluit de inzichten van stadsonderzoekers, studenten en uitvoerende professionals om daarmee het maatschappelijk rendement van onderzoek te verhogen. Er zijn veel partijen die onderzoek doen en waardevolle inzichten vergaren over de Rotterdam Zuid. Dit levert een schat aan kennis op over maatschappelijk relevante problemen. Maar deze kennis is lang niet altijd goed toegankelijk. Gebrek aan overzicht belemmert onderzoekers en beleidsmakers om kennis effectief in te zetten en de juiste vervolgvragen te stellen.

Ook plan- en beleidsmakers willen beter overzicht kunnen houden over kennis die ontwikkeld is over hun domein; ook moeten ze zelf kennis en documenten kunnen delen. Studenten en onderzoekers die op zoek zijn naar bepaalde gegevens of willen worden ingeleid in actuele thema’s kunnen de kennisbank raadplegen en hoeven hiervoor professionals niet meer te overvragen.

Documenten die op de kennisbank geplaatst worden voldoen aan de volgende criteria:

  • Het document heeft een auteur en de inhoud ervan is te valideren.
  • De inhoud van het document sluit aan op de doelstellingen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid - namelijk het verbeteren van de leefsituatie en de zelfredzaamheid van de bewoners op Zuid met betrekking tot wonen, werken en school – en/of de doelstellingen en onderzoeksvragen binnen een collectie
  • Het document levert locatie gebonden kennis met betrekking tot de fysieke en de sociale ontwikkeling
  • De inhoud van het document is bruikbaar voor andere onderzoeken of inzetbaar bij beleid en uitvoering.
  • Het document is complementair aan bestaande documenten in de kennisbank.

Een collectieredacteur heeft de autoriteit om binnen de collectie documenten toe te voegen die niet direct betrekking hebben op de ontwikkelingen in Rotterdam, maar voor een goede kennispositie binnen het thema waarover hij/zij redactie voert van belang zijn.